Home / Nieuws / De schade-expert, de middenweg tussen klant en verzekeraar

De schade-expert, de middenweg tussen klant en verzekeraar

Wat doet een schade-expert?

In het kort is de taak van een schade-expert om namens de verzekeraar de grootte van de schade vast te stellen en een voorstel te doen voor de schadevergoeding. Dan maakt hij een rapport waarin hij zijn bevindingen zet en die stuurt hij vervolgens naar de verzekeraar.

In welke gevallen stuurt je verzekeraar een schade-expert?

Het schadebedrag

Of er een schade-expert langs wordt gestuurd ligt aan de hoogte van het schadebedrag. Bij een opstalverzekering wordt meestal pas een expert lang gestuurd bij een schadebedrag vanaf ongeveer 750 euro. Bij welk bedrag er precies een schade-expert wordt gestuurd verschilt per verzekeringsmaatschappij, dit staat vaak vermeldt in de voorwaarden van je verzekering. Bij lage schadebedragen wordt er vaak geen schade-expert ingeschakeld, omdat de kosten van die expert dan vaak te groot zijn voor het schadebedrag.

Onduidelijkheid

Soms kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om een goed beeld te krijgen van de schade. Dan kan de schade-expert langskomen om een beter beeld van de schade te krijgen, ook bij een geringe schade. Maar je kan er natuurlijk ook zelf voor zorgen dat de verzekeraar een zo goed mogelijk beeld van de situatie krijgt door foto’s en bonnetjes van je aankopen te sturen en het schadeformulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Contra-expertise

Als je het niet eens bent met de schadevergoeding, kan je zelf een contra-expert inschakelen. Een contra-expert is een schade deskundige die zelf ingeschakeld kan worden. Vaak weten de klanten van de verzekeraar niet precies waar ze recht op hebben waardoor het moeilijk is om het oordeel van de verzekeraar te controleren of aan te vechten. Een contra-expert wordt vaak geheel of voor een groot deel vergoed, ze maken namelijk zogenaamd deel uit van de schade.

Schade expert afbeelding