Home / Nieuws / Je huis schoonmaken na brandschade.

Je huis schoonmaken na brandschade.

Schadevergoeding, hoe zit het

Allereerste, wanneer er brand schade op is getreden in jouw huis moet je zo snel mogelijk verdere schade beperken door elektrische en elektronische apparaten uit te zetten en van tevoren al voorzorgsmaatregelen te hanteren. Dit doe je door te zorgen dat er geen gebarsten ruiten zijn, wanneer deze ontstaan zijn moet je die proberen te herstellen en nooit vuur aan laten staan.

Vrijwel alle schade van grote oorsprong die verricht wordt aan de binnen- en buitenkant van een huis wordt gedekt door jouw verzekering, wanneer er dus brand- of waterschade voor komt moet je dit dan ook meteen melden bij jouw verzekeraar. De schade wordt zo spoedig mogelijk geïnspecteerd door een schade-expert zodat deze informatie doorgegeven kan worden naar een schoonmaak bedrijf. Toch kan er nog een verschil zitten tussen de soort schade die verricht is. Ook is het schoonmaken van deze schade vaak gedekt door de verzekering.

Schoonmaak na brandschade

Bij brand wordt er een professioneel saneringsbedrijf ingeschakeld om jouw huisraad effectief en goedkoop te reinigen van eventuele substanties die er zijn vanwege de vrijgekomen schadelijke stoffen, roet, stank, verontreinigingen en brandblusmiddelen. Rookgasverbindingen worden verwijderd en teer wordt gereinigd die aan verscheidene oppervlakten kunnen zitten, dit wordt ook zonder gebruik van water of chemicaliën gedaan wanneer dat nodig is.

Dit wordt allemaal gedaan met biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en stank neutralisatie wordt gedaan met een zuurstofbehandeling.


Inventaris wat aangetast is door vuur of bluswater wordt geborgen en gereinigd op een andere locatie. Alles wat niet meer te redden valt wordt als gevaarlijk afval gezien en wordt vernietigd. Verder is het zo dat al je huisraad en bezit wordt geïnventariseerd, je textiele zaken worden gereinigd en onderhouden, de tapijten worden gereinigd, meubilair wordt gereinigd, enige documenten worden gedroogd samen met boeken en akten die je wilt behouden, elektronica, radio- en televisieapparaten worden geïnspecteerd en gereinigd, chemische stoffen worden uit het huis gereinigd en onherstelbaar beschadigde inventaris wordt gedemonteerd en opgeruimd. Het bluswater dat gebruikt is verricht ook een hoop schade en deze wordt ook zo spoedig mogelijk weer gedraineerd zodat enige bijkomende schade wordt voorkomen.


Zie voor verdere voorkoming voor een woningbrand ook het volgende artikel over maatregelen tegen woningbrand.

In de meeste gevallen van waterschade komt er een lekkage voor, wanneer deze niet juist wordt behandeld en niet vluchtig gedicht wordt kan dit voor enorm veel bijkomende schade zorgen wat soms zelfs duizenden euro's meer kost dan wanneer er snel ingegrepen zou zijn, meld het daarom zo spoedig mogelijk bij je verzekeraar wanneer er seinen van waterschade voorkomen in of rondom je huis, vaak wordt er dan ook professionele hulp aangeboden om te zorgen dat de lekkage zo spoedig en goed mogelijk gedicht wordt en verder schade wordt voorkomen.

Er is bij dit soort schade de verplichting om schade te beperken door middel van emmers of een hoop handdoeken onder een lek te plaatsen zodat de lekkage niet de vloer of muur zou kunnen betasten. Wanneer er geen poging is gedaan om schade te voorkomen kan dit ervoor zorgen dat de vergoeding minder hoog komt te liggen omdat je dus niet hebt geprobeerd de schade minimaal te houden.

Om te kunnen kijken hoe je het allerbeste het schoon kan maken, lees het hier!

Kraanwater stroomt op open hand